Produkter för luktborttagning

Som ett resultat av vår långa produktutveckling har vi lanserat helt nya produkter på marknaden. I OdourMikko- produktsortimentet hittar du modeller med fritt luftflöde och modeller med fläkt. Aktiva kolmassan väljs alltid beroende av situationen/målet och kolet är lätt att byta ut när det ar mättat. Luftmängderna upp till 200 000 m³⁄h.

OdourMikko-Free (Fritt luftflöde)

- Ventilation av avfallscontainers och avloppspumpstationer
- Avloppsbrunnar
- Byggnaders ventilationsrör

OdourMikko (Luftflöde med fläkt)

- Ventilation av behållarna och avloppsvattenpumpstationerna
- Avloppsbrunnar som kräver undertryck för att leda ut luft kontrollerat
- Slambehandling vid reningsverk, slamförtjockare och andra miljöer med behov av effektiv kontroll.

Vi vill garantera en pålitlig service till våra kunder. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi förse våra produkter med tillförlitlighetsgaranti.

Kontakta oss, vi vill hjälpa dig!

Ring oss +358 400 779 515