Etoiles

Som ett resultat av vår långvarig produktutveckling och kundernas behov har vi lanserat helt nya produkter på marknaden. Huvudgruppen är industriellt formade och stora enheter svetsade av PE-plast. Från vårt OdourMikko-sortiment hittar du modeller med både fritt luftflöde och modeller med fläkt.

Kolmassan (aktivt kol) väljs alltid av behovet och målet och det är lätt att byta ut när kolet blir förorenat och mättat. Luftmängderna upp till 200 000 m3/h.

Teknik

OdourMikko- enheten innehåller en fläkt som leder luft genom en kolmassa där lukterna binds.

Kolmassan väljs av behoven och målen.

Mättnadstiden av aktivt kol varierar normalt från 1-3 år.

Vi vill garantera en pålitlig service till våra kunder. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi förse våra produkter med tillförlitlighetsgaranti.

Kontakta oss, vi vill hjälpa dig!

Ring oss +358 400 779 515