Tekniska lösningar för luktkontroll inom industrin

Etoiles OdourMikko-serien har utvecklats under en lång tid för att lösa utmaningar med luktborttagning från avfallskomprimatorer, soprum och avfallsreningsverk.

Med Etoiles metoder har vi goda resultat i luftkvaliteten både i affärslokaler och soprum. Tillfredsställelse på arbetsplatser och imageförbättring har uppnåtts genom att filtrera luften med aktiv luktkontroll.

Även korrosion orsakad av dålig luft har minskat i komprimatorer och som en fördel längre livslängd för produkterna.

Exempel branscher:
- Avfallsrums luftbehandling i flervåningshus och affärslokaler.
- Kompaktorer placerade på innergårdar eller i närheten av bebyggelse
- Luktborttagning placerade i luftbehandlingen av avfallsreningsverken

Teknik

Iden baserar sig på att absorbera lukt med aktivt kol och kontrollera frånluften. Frånluftsmängden och flödeskontrollen justeras enligt behov och mätresultat. Aktiva kolet blir mättad under användning och kolmassan ersätts med nytt kol. Mättnadstiden beräknas från 1 till 3 år.

Vi vill garantera en pålitlig service till våra kunder. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi förse våra produkter med tillförlitlighetsgaranti.

Kontakta oss, vi vill hjälpa dig!

Ring oss +358 400 779 515