Luktkontroll för avloppsrening

Etoiles OdourMikko-serien är utvecklad även för att lösa luktproblem i avloppspumpstationer och reningsverk. Positiva erfarenheter av att förbättra boende- och arbetsmiljön har uppnåtts med Etoiles metoder.

Även korrosion orsakad av luktande gaser har minskat avsevärt vilket i sin tur har minskat behovet på underhåll och gett längre livslängd för reningsverken.

Exempel på mål:
- Reningsverkens pumpstationer och avloppsledningar med stark bildning av svavelväten på grund av långa eftersläpningstider.

Och andra delar av avloppsvattenrening med luktbildning

På reningsverk har lukter avlägsnats från olika delar av processen. Exempelvis centrifuger, dekanteringstankar, silon och slamförtjockare. Detta har förhindrat att lukter sprids och samtidigt får vi en trevligare arbetsmiljö.

Vi vill garantera en pålitlig service till våra kunder. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi förse våra produkter med tillförlitlighetsgaranti.

Kontakta oss, vi vill hjälpa dig!

Ring oss +358 400 779 515