Vi levererar alla typer av aktivt kol som passar just dina behov. Aktivt kol används för luktborttagning i avloppspumpstationer och avloppsreningsverk. Vi levererar olika kolprodukter till biogasanläggningar och många andra industrier.

Vår partner är Donau Carbon, som har över 100 års erfarenhet inom branchen. Förutom luktborttagning har vi aktivt kol för:

– Rening av dricksvatten
– Adsorption av löst organiskt material
– Deklorering, Deozonering
– Grundvattenrening
– Servicevattenrening/behandling
– Matarvattenbehandling för värmepanna
– Kondensat- och kontaktvattenbehandling
– Vattenbehandling för simbassänger
– Behandling av akvarievatten
– Avfallsvatten- och avloppsbehandling
– Soptipp läckagebehandling
+ Övrigt.

Råvaror för aktivt kol kan vara träkol, bituminöst kol, trä, kokosnötskal, olivstenar, fruktstenar, torv osv.

De vanligaste formerna av aktivt kol är
• pressade (vanligtvis i form av cylindriska pellets)
• brutna (granulärt eller brutet aktivt kol)
• pulver (i specificerade partikelstorlekar)
Förutom våra egna studier och tester (ISO 9001) har internationella teststandarder hög prioritet. Åtminstone har följande organ testat det aktiva kolet.
• ASTM (American Society for Testing and Materials),
• AWWA (American Water Works Association) och
• CEFIC (Conseil Européen des) Fédérations de l’Industrie Chimique)
För vatten rening har EU egna graderingar och regulationer
• Europeisk standard (DIN EN / CEN Comité Européen de Normalisation) och
• FCC (Food Chemicals Codex IV Edition 1996)
Tekniska dokument och prover kan fås på begäran.